Opdracht
 

Het Belgische Blauwe Schild

 • maakt deel uit van het Movement of the Blue Shield, dat bestaat uit het International Committee of the Blue Shield (ICBS) en de Association of National Committees of the Blue Shield (ANCBS). Naar het voorbeeld van het Rode Kruis voor de mens, treedt het op voor de bescherming van het culturele erfgoed in geval van
  • gewapende conflicten
  • natuurrampen zoals overstroming, storm, aardbeving, rotsbreuk en andere
  • catastrofen onder meer ontploffing, brand, waterschade, vandalisme of kernramp.

 • beoogt met alle aangepaste middelen het hoofd te bieden aan zowel natuurlijke als menselijke rampen die het roerend en onroerend culturele erfgoed in eigen land bedreigen :
  • met informatie over hoe catastrofes te voorkomen
  • met praktische en vooral professionele hulp wanneer rampen zich voordoen.
 • stelt know how en experten ter beschikking van de internationale instanties in geval van een internationale ramp, catastrofe of conflict.

 • ijvert voor een goede wettelijke onderbouw voor het risicobeheer van het erfgoed.

 • steunt elke actie van de overheid en van andere organisaties in het vlak van de preventie, de sensibilisering, de beroepsopleiding en de interventie in geval van ramp die het cultureel erfgoed treft.

 
 
Info & actualiteiten
 

- CULTUURGOEDEREN ONDER VUUR: OORLOG EN ILLEGALE KUNSTHANDEL (NIEUW)

Brussel, 8 mei 2017
Informatie- en uitwisselingszitting (Info )


- LES DÉGATS DES EAUX ET LES ŒUVRES D’’ART

Luik, 4 december 2017
(programma in voorbereiding)


- Rampen: voorkomen en opvolgen

Een studiedag over de bescherming van cultureel erfgoed in het hart van Brussel
Brussel, 5 december 2016
Download Programma PDF Inschrijving (vanaf 3/12/2016) via http://org.kikirpa.be/blueshield/


- Geen kater na het water?

Omgaan met waterschade in erfgoedcollecties, archieven en monumenten
Studiedag te Antwerpen, 4 december 2015
Download PDF Programma PDF


- Dichiarazione di Milano PDF


- Symposium Brand in Monumenten

Jaarlijks organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met partners* een ontmoetingsdag voor de brandweer en de erfgoedsector. Dit jaar was de aandacht gericht op gebouwde monumenten en het spanningsveld tussen brandveiligheid en monumentale waarden.
Meer informatie ...


- Encylopedia Universalis Suplement 2015

 
 
 
1e colloquium "Het Blauwe Schild internationaal en nationaal", november 1998
 
Rijkeklare kerk na brand
 
Rijkeklare kerk na brand
© KIK
 
 
       
 
© Het Blauwe Schild vzw