Belgische organisaties en instellingen
 
Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium werd in 1948 opgericht met de bedoeling het artistieke en culturele erfgoed van het land te bestuderen en te conserveren.
Als federale wetenschappelijke instelling heeft het een opdracht van onderzoek en dienstverlening naar het publiek toe.
 
 
 
 
 
 
 
       
 
© Het Blauwe Schild vzw